Miljø og arbejdsmiljø

– WE MAKE IT EASY –

Ren samvittighed er GODT, miljøbevidsthed er BEDRE
Det miljømæssige aspekt hos MTM Service er en hjørnesten. I vores arbejde anvender vi produkter som enten er Svanemærket, eller som har EU’s blomst. Alle vores anlæg er miljøcertificerede, og vi går meget op i korrekt dosering, vandspild og medarbejderens oplæring i dette.

Miljø og bæredygtighed

Det miljømæssige aspekt hos MTM Service er en hjørnesten. I vores arbejde anvender vi produkter som enten er Svanemærket, eller som bærer EU’s blomsten. Alle vores anlæg er miljøcertificerede, og vi går meget op i korrekt dosering, vandspild og medarbejderens oplæring i dette, således at vores arbejde har mindst mulig påvirkning på dyreliv og natur.

I MTM Service har vi adopteret FN’s målsætning for miljø og bæredygtighed, hvor der skal: ”… opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus.” Dette opnår vi på baggrund af en række tiltag virksomheden har taget. Ét af disse er vores affaldssortering/genbrugspolitik, hvor vi har sat det som mål at genbruge hvad der kan, herunder pap og papir. Ligeledes sørger vi igennem affaldssortering for, at så meget som muligt af vores daglige affald bliver genbrugt.

Vi har konstant fokus på at nedsætte energibelastningen i vores arbejdsdag. Eksempelvis har vi reduceret vores belysning i virksomheden, hvilket har nedsat forbruget med ca. 65%. Vi benytter kun miljøvenlige vaskemaskiner og tørretumblere med lav energi- og vandforbrug samt genbruger overskydende kondensvand i andre dele af vores serviceorgan. Vi benytter ligeledes udelukkende Laptops i virksomheden, frem for stationære computere, og sparer derved op imod 70% i energi belastning. 

Miljørigtig kørsel

Vi planlægger kørsel ned til mindste detalje, så turen bliver kortest mulig og derved mindst belastende for miljø, bil og medarbejder. Dette er ikke blot gavnligt for miljøet, men også gevinst for os, da vores biler slides mindre, er billigere at vedligeholde og holder længere, som igen er en gevinst for miljøet.

 

Arbejdsmiljø

Udover at MTM Service overholder arbejdsmiljøloven og andre relevante bestemmelser, ser vi det som en naturlig prioritering, at holde fokus på arbejdsmiljøet. Dette gør vi bl.a. gennem uddannelse, udvikling og optimering af processer samt indkøb af hjælpemidler og sikkerhedsudstyr. Et godt arbejdsmiljø skaber trygge rammer og glade medarbejdere, hvilket giver mulighed for at udvikle sig både menneskeligt og fagligt. Hos MTM Service hænger de menneskelige og faglige værdier tæt sammen, vi indbyder derfor den enkelte medarbejder til at tage et fagligt ansvar, og udvise respekt over for kunder og kollegaer.

Digitale arbejdsredskaber

Vi har stor fokus på at gøre arbejdsdagen så nem og problemfri som muligt for vores medarbejdere. Som et led i denne proces, optimerer vi kontinuerligt interne systemer og rutiner, hvor end det giver mening. Vi benytter os i højere grad af digitale hjælpemidler og online værktøjer, som skræddersys til at dække netop vores behov. Vi er derfor med helt fremme, når det kommer til at implementere innovative digitale løsninger i vores branche.  Vi har eksempelvis lavet MTM Service medarbejderportalen, hvor medarbejdere kan logge ind og finde relavante information, sikkerhedsblade og interaktive ugeplaner m.m.

Fremtiden og digitale arbejdsredskaber

Digitalisering, optimering og effektivisering står højt på dagsordenen både nu og i fremtiden hos MTM Service. Vi arbejder konstant på at forbedre vores systemer og gøre dem enklere og smartere. I den nærmeste fremtid, vil vi bl.a. give medarbejderen mulighed for at ”stemple ind” digitalt, ude i hver enkel virksomhed ved brug af QR-kode og medfølgende Tablet. Endvidere vil medarbejderen kunne se alle sine arbejdsopgaver og detaljer samt historik omkring dette. Vi forventer, at dette vil blive en enorm hjælp for medarbejderen i det daglige.

 

Tilbud ønskes