Social ansvarlighed

– WE MAKE IT EASY –

Som virksomhed bærer man en stor social ansvarlighed, som man ikke kan komme uden om. Der skal betales skatter, afgifter m.m., hvilket er med til at bidrage til vældefærdsamfundet. Man kan endvidere vælge at have ansatte, som giver lavere arbejdsløshed, som igen gavner os alle samme. I MTM Service er vi meget fokuserede på social ansvarlighed og udfordre os selv hver dag, til at gøre mere. Vi vil skabe smil på læben hos vores medmennesker, hvilket vi gør ved bl.a. at tage aktivt del i området omkring os.

Samarbejde med Næstved Kommune og social ansvarlighed

Vi har et god tog konstruktivt samarbejde med Næstved Kommune, hvor vi selv er meget aktive. Adm. direktør i MTM Service  er medlem af Jobcenterets virksomhedspanel, hvor optimering af samarbejde er primært på agenda. Vi vil gøre vores til, at vores nærområde giver de bedste muligheder til ledige og andre udfordrede borgere. Vejen til arbejdsmarkedet skal være kort, og vi går gerne forrest her. Vi har i MTM Service adskillige flex-jobbere ansat, og vi har desuden stillet hele 3 praktikpladser til rådighed for Næstved Kommune. 

Lokalt foreningsliv

MTM Service  vil være en aktiv medspiller i det lokale foreningsliv. Dette er en helt klar målsætning, og det skal være en del af vores DNA. Helt konkret så sponsorerer vi aktivt hele 7 fodboldhold i HG fodbold. Det er hold på tværs af køn og alder. Vi ønsker at give børnene de bedste muligheder som muligt i den dannelse som sport nu en gang er.  Sport er et fælles sprog for alle på tværs af etnicitet, alder, køn og meget andet. Her vil vi være med, og vi vil også gøre en forskel.

MTM Service støtter lokalsporten bl.a. Herlufsholms fodbold piger
Vores dygtige ungdomspigespillere i Næstved HG 

Mærk Næstveds idrætspris

Vi har f.eks. sponsoreret prisen for årets forening i Næstved Kommune. Det gør vi for at anerkende den store indsats, som gøres i de forskellige foreninger, og de frivillige ledere skal vide, at MTM Service står ved deres side, og siger tak for deres fremragende arbejde. 

Miljø

Det miljømæssige aspekt hos MTM Service er en hjørnesten. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at beskytte miljøet, og vi anvender produkter som enten er Svanemærket, eller som har EU’s blomst. Alle vores anlæg er miljøcertificerede, og vi går meget op i korrekt dosering, ingen vandspild og korrekt oplæring i dette. 

 Social ansvarlighed skaber bedre arbejdsmiljø

Ordet trivsel er et nøgleord hos os! Vores medarbejdere SKAL trives. Vi tror på, at det er nøglen til en god oplevelse for ALLE. Vi holder årligt MUS-samtaler, som er en meget vigtig ting for os. Desuden har vi ansat ekstra ledere, således at nomeringen medarbejder til leder er langt højere end normalen.

MTM Service - Hovedkontor Næstved

Gammel Holstedvej 24
4700 Næstved

Lokalkontor Køge

Stensbjergvej 11, 2. sal
4600 Køge

Tlf.: 61283989
E-mail: mtm@mtmservice.dk

CVR: 36504552

      

Kontakt

MTM Service Næstved

MTM Service Lokalkontor Køge

Tilbud ønskes